Почивки България

Почивки България
Ако обичате родината си, ако искате да откриете корените си, да усетите автентичния български дух елате с нас на екскурзия в България. В страната ни има и такова уникално място, което събира всички вярващи и невярващи, болни и здрави, деца и възрастни. В България наистина има доста места, които всеки един от нас си заслужава да види, да се наслади на тяхната красота и величие. При това всяко едно място е уникално, всяко едно притежава свое собствено очарование и магнетизъм.
Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ВАЖНО !!!!


 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.