Почивки Босна и Херцеговина

Почивки Босна и Херцеговина
Когато сте на екскурзия в Босна и Херцеговина, не пропускайте да посетите град Мостар, е разположен на река Неретва. Ще видите  Католическата църква в Християнската част на града, след което преминете през стария мост, от който произлиза и името на града „Мост стар”. Този мост е построен през 16 в., който е в списъка за културно наследство на UNESCO. По време на ожесточените сражения през 1993 г. е разрушен, отново възстановен и открит през 2004 г. Продължете към мюсюлманската част на Мостар и ще видите Старата чаршия ,джамията “Караджоз Бей” - построена през 16 в. от Мимар Синан, и моста Крива Чуприя.  Разбира се трябва да посетите и столицата на страната. Най-интересните забележителности на Сараево са: Иисторическия музей, джамията „Али Паша“, построена през 1560 – 1561 година. Благодарение на своите пропорции джамията „Али Паша“ стои на върха на скалата и над всички останали джамии, които са били построени в Босна и Херцеговина. Моста на Густав Айфел. Предполага се, че този мост е конструиран от Густав Айфел, като един вид тестване на техническата конструкция, която той по-късно ще използва при изграждането на Айфеловата кула в Париж; Евангелистката църква (днес Художествена академия). След 1878 г. броят на евангелистите в Сараево се увеличилзначително, което дало тласъка за изгражданетона първата Евангелиска църква. Тя е построена в романски-византийски стил. След падането на Австро-Унгарската монархия, църквата бавно е загубила своята функция.
Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ВАЖНО !!!!


 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.