Хотелски резервации

 
 
ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ
 
Това са резервационни системи, с които в реално време можете да избирате и резервирате хотели във всяка точка на света.
При Резервационна система 1 и 3 може сами да заплащате стойността на резервацията, чрез валидна кредитна карта, а при липсата на такава, може да заплатите стойността на резервацията + 10 евро резервационна такса в нашия офис или по банков път.
А при Резервационна система 2 , заплащането на хотелската резервация става единствено и само чрез пълно плащане на сумата в офиса ни или по банков път!
Настаняването става посредством ваучери!
 
   
Резервационна система 1
 
Резервационна система 2
 
 
     
 
 
Резервационна система 3
 
 
 
 
Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ВАЖНО !!!!


 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.