Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Декларация и уведомление за поверителност
Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, Българска Компания за Туризъм, ще събираме и използваме Вашите лични данни.
Лични данни
Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
“Всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.
 
1.1 Кои сме ние?
“Българска Компания за Туризъм” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София ул. „Цар Иван Асе II“ 1, вх.В, ЕИК: BG121847569, е лицензиран туроператор с регистрационен номер 03611, специализиран в организирането на пътувания в страната и в чужбина. В дружеството работи висококвалифициран екип от специалисти с дългогодишен опит в областта на туризма.
 
Защо Българска Компания за Туризъм трябва да събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим туроператорски услуги трябва да съберем лични данни за целите на договора за туроператорска услуга, кореспонденцията с Вас, директния маркетинг и финансово-счетоводно обслужване. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.
За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Българска Компания за Туризъм ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.
 
Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:
Вид лични данни
Източник
Tри имена
Генерирани от потребител;
ЕГН
Генерирани от потребител;
Данни от лична карта
Генерирани от потребител;
Данни от международен паспорт
Генерирани от потребител;
Телефон
Генерирани от потребител;
И-мейл
Генерирани от потребител;
Специфични потребности
Генерирани от потребител;
Международен паспорт в оригинал
Предадени от потребител
Фотографски и видео изображения
Заснети от наш представител/екскурзовод
Данни за самото пътуване, което осъществявате с нас
Генерират се по време на изпълнение на договора
 
На нашия уебсайт: http://www.bulcomtour.com, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за "бисквитки".
 
Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:
 • Изпълнение на договор за туроператорска или турагентска услуга – предимно идентификация и комуникация;
 • Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;
 • В случаите, в които сме се договорили да Ви съдействаме за издаване на виза, може да ни предадете и международния си паспорт в оригинал, ако такъв се изисква от дипломатическата служба на съответната страна;
 • Изпълнение на данъчни и други законови задължения;
 • Организационни цели, свързани с обслужване на клиенти, изпълнение на резервации, финансова отчетност и статистика;
 • Маркетингови цели;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор с туроператор или турагент;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор със застраховател;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор с доставчици.
Нашето правно основание за обработка на личните данни:
 • Вашето съгласие;
 • Необходимост, поради изпълнение на договорни задължения;
 • Необходимост, поради изпълнение на законови задължения;
 • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес;
Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните:
 • Да съхраняваме Ваши лични данни дотолкова, доколкото е необходимо, за да се защитим пред съдебни органи, както и пред други публични или частни лица в случаи на възникнал или възможен правен спор;
 • Да съхраняваме данните ви докато не изтече давността за данъчни проверки, за да докажем своите данъчни права и задължения;
 • Да използваме Ваш e-mail адрес, за да Ви изпращаме актуалните си предложения и бюлетин;
 • Да разкриваме част от данните Ви пред външно счетоводство, което се грижи за законосъобразността на нашата данъчна и счетоводна дейност;
1.2 Обработване на основание съгласие
В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, Българска Компания за Туризъм може да обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.
С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.
За да обработва Българска Компания за Туризъм специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл до Отговорника по защита на данните.

1.3 Разкриване пред трети лица.
Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:
Tип трети лица
Категория лични данни, които им се предават
Цел
Обслужващи счетоводството на Българска Компания за Туризъм
Данни от договор за туристическо пътуване, фактури
Финансово-счетоводно обслужване на дейността
Други туроператори
три имена, възраст, ЕГН, данни от паспорт, телефон;
Изпълнение на договора, когато туроператори са подизпълнители на Българска Компания за Туризъм
Турагенти
Данни от договор за туристическо пътуване
Изпълнение на договор за пътуване и договор за турагентска услуга
Екскурзоводи и местни представители
Списъци с имена и възраст
Изпълнение на договор за пътуване и договора за турагентска услуга
Хотели в България
Три имена
Резервация на стая
Хотели в чужбина
Име, фамилия, дата на раждане; пълни паспортни данни (при групово настаняване)
Резервация на стая
Авиопревозвачи
Име, фамилия, дата на раждане пълни паспортни данни (при някой превозвачи);
Резервация на самолетен билет
Други транспортни компании
Три имена
Резервация на билет за пътуване
Хостинг компании
Данни от резервация, направена по e-mail
За да е възможно функционирането на нашия сайт и e-mail, е необходимо да използваме услугите на хостинг компании
 
Възможно с цел изпълнение на договорните ни задължения да се наложи предаването на личните Ви данни на контрагенти с местоположение извън Европейската икономическа общност (ЕИО), които са определени като адекватно защитаващи личните данни:
 
Трета страна (извън ЕИО)
Хотели
Авиопревозвачи и други транспортни компании
Други туроператори
 
1.4 Период на съхранение
Българска Компания за Туризъм ще съхранява личните Ви данни, както следва:
Тип лични данни
Период на съхранение
Данни от преговори за сключване на договор
До приключване на преговорите за договор (ако са неуспешни) или до изпълнението на договора; в случай на запитване относно нещо различно от сключване на договор – до момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка
Данни от договор за туристически пакет
5 г. от 1-ви януари на годината, следваща годината на изпълнение на договора
E-mail списъци за директен маркетинг
До момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка
Международен паспорт в оригинал
До изпълнение на уговорката за визово посредничество
 
1.5 Правата Ви като субект на данни.
Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:
 • Право на достъп - имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка - имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката - когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост - Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение - Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви като например директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
• Право на съдебна защита: в случай, че Българска Компания за Туризъм откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 3.6 по-долу.
Aко има трето лице (както е посочено в точка 3.3 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.
 
1.6 Жалби
В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от Българска Компания за Туризъм (или трети лица, както е описано в точка 3.4 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред , имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Отговорника по защита на данните на на Българска Компания за Туризъм.
Данните за всеки от тези контакти са:

 
.
Данни за контакт с надзорния орган
Данни за контакт с Отговорника по защита на данните
Лице за контакт:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Венцислав Кръстев Кръстев
Адрес 1:
Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
гр. София 1404, ул.Цар Иван Асен II, 1
Имейл:
Телефонен номер:
02/91-53-518
0888626873
 
1.7 Допълнителна информация
 
При какви обстоятелства Българска Компания за Туризъм ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.
 
Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава Българска Компания за Туризъм?
Българска Компания за Туризъм по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако Българска Компания за Туризъм съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на Българска Компания за Туризъм или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от не предоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.
Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?
В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), Българска Компания за Туризъм приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:
 • Лична карта
Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ВАЖНО !!!!


 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.