Водопадът Кайетур (Kaieteur Falls)


15 Декември 2011 г.

 

Водопадът Кайетур (Kaieteur Falls) е една завладяваща природна картина на територията на африканската страна Гвиана. Кайетур е и една от основните природни забележителности в иначе нетрадиционната дестинация за туристите Гвиана. Водопадът Кайетур е разположен в рамките на едноименния национален парк, като се намира в централната част на Гвианската дъждовна вода. До водопада може да се стигне лесно, като има чести полети между летище Огле (Ogle Airport) и интернационалното летище Cheddi Jagan, което се намира в Джорджтаун, и самолетната отсечка на Кайетур.


 

Водопадът Кайетур е разположен на река Потаро (Potaro) в западната част на Гвиана. Съвсем близо до мощния воден поток на Кайетур е и границата с Венецуела. Самият Кайетур се счита за един от най-големите водопади в света със своята величествена височина от 226 метра. За да придобиете представа за огромния размер, 226 метра означава, че Кайетур е около 5 пъти по-висок от Ниагарския водопад в Северна Америка и 2 пъти по-висок от могъщия водопад Виктория в Африка.

Кайетур е един от малкото водопади на земята, които впечатляват както с височина, така и със сила на водния пад. Той представлява внушителна водна стена, която може да се мери само с индийския водопад Джог. Огромен е шумът, който съпровожда падащите водни маси. Водопадът Кайетур по своята същност е каскаден. Водният поток до първата каскада е 226 метра, а цялостната му височина е измерена на 251 метра. Средният воден поток на Кайетур е 663 кубически метра за секунда, което е около 3 пъти повече от водната сила на първенеца по мощ в Европа - исландския Детифос.

През определени периоди на годината всяка секунда Кайетур излива повече от 1263 кубически метра, което е близо 2 пъти повече от силата на падащите води на Ниагара. По време на дъждовният сезон обаче количеството е доста по-голямо. Тогава Кайетур се нарежда сред най-пълноводните водопади в света, заедно с Виктория, който е разположен между Замбия и Зимбабве, Бойома в ДР Конго и Джог в Индия.


 

Кайетур е един от най-големите в света, той дълго време е непозната територия за европейците. И днес Кайетур е слабо популярен на Стария континент като туристическа дестинация. Навярно шричината за това се крие в неговата недостъпност. Районът на дъждовните екваториални джунгли в гаянската част на Гвианската планинска земя е слабо изследван. Първият бял човек, който достига до величествения водопад Кайетур, е английският геолог Чарлз Браун. Това се случва на 24 април 1870 година.всички новини »

Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ВАЖНО !!!!


 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.