Великден Корфу

Великден Корфу
За Великден в Корфу, вярващ или не, това е времето да отидете на екскурзия там! Забележителните великденски ритуали, мистиката, осветената със свещи атмосфера и цъфтящите градини на острова със сигурност ще ви примамят да дойдете в дълбините на елинските обичаи и традиции. Великден в Корфу е най-грандиозното и впечатляващо събитие в годината. Тъй като той е напълно различен от всички други места в Гърция, този празник е уникален и привлича хиляди посетители. Празника се е запазил като част от културното наследство на острова. Всичко, което ще видите и чуете по време на този конкретен период от време, в съчетание с разнообразието от архитектурни стилове и невероятниата атмосфера ще остави завинаги в съзнанието ви една незабравима приказна картина.
Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ВАЖНО !!!!


 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.