Банкови данни


БАНКОВИ ДАННИ:

“БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА ТУРИЗЪМ” ООД
1124 София

СМЕТКА В ЛЕВА:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – КЛОН ЦАРЕВЕЦ
IBAN: BG57UNCR96601063483016
SWIFT BIC: UNCRBGSF

===============================================

Заплащането може да се извърши в брой, по банков път, с кредитна или дебитна карта (при плащането с дебитни и кредитни карти се начисляват 2.3% върху сумата за извършване на транзакцията.).

===============================================

Фирмени данни:
Дан.№1220124947
ID:121847569
ДДС № BG 121 847 569
Банкови данни
Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ВАЖНО !!!!


 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.