Екскурзии Нова Зеландия

Екскурзии Нова Зеландия
Нова Зеландия е държава в югозападната част на Тихия океан, състояща се от два големи и множество по-малки острови. Тя е една от трите страни в цял свят, които имат два равноправни химна - английският „Бог да пази Кралицата” и  "Бог да защити Нова Зеландия”. Първите заселници са полинезийците, а първият европеец стъпил на островите е холандецът Абел Тасман, през 1642 година, на път от открития малко преди това остров Тасмания. Нова Зеландия е най-късно заселената земя в процеса на човешката миграция. Маорите са заселили този район три-четири века преди Кук. Днес те представляват 15 % от населението на страната. В Нова Зеландия се срещат необичайно голям брой видове папратовидни растения. Сребристата папрат, Cyathea dealbata, е национален символ и е изобразен на герба на страната.
Страната е  царство на птиците. Макар да е съвсем близо до австралийския континент, който гъмжи от отровна и опасна флора и фауна, крокодили и акули, в Нова Зеландия няма нито едно отровно животно - нито крокодили, нито змии, нито пък акули.

Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ОТСТЪПКИ
ОТСТЪПКИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ

*За директни клиенти, пътували минимум три пъти с Булкомтур!

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ – 4 %
АВТОБУСНО-САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ – 3 %
САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ – 2 %

 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.