Екскурзии Киргизстан

Екскурзии Киргизстан
Киргизстан, наричана още Киргизия, което значи „Земя на четиридесетте племена“ е република в Средна Азия, заемаща западните и централни части на планинския масив Тяншан. Граничи с Казахстан, с Узбекистан, с Таджикистан и с Китайската народна република. Столицата й е Бишкек. киргизите са част от тюркски народ, който след 6-ти век изгражда свое ханство, а през 12–13 век на територията на днешен Киргизстан съществува държавата Кара Китай, която е унищожена от монголците през 1218 г. Векове наред, през територията на водещите номадски начин на живоот киргизи, минава Път на коприната. Монголските нашествия над земите им продължават до 17 век, а през 18-ти и 19-ти век влияние оказват Китайската империя и Кокандското ханство. През 1876 г. Руската империя присъединява киргизките земи, а през 1936 г. е образувана Киргизката ССР в състава на Съветския съюз, която става независима страна след разпада на Съюза през 1991 г. След 2000 г. в страната революционно са свалени авторитарни ръководители от власт. Днес Киргизстан е парламентарна република и е член на ОНД, Тюркския съвет и Шанхайската организация за сътрудничество.
Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ОТСТЪПКИ
ОТСТЪПКИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ

*За директни клиенти, пътували минимум три пъти с Булкомтур!

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ – 4 %
АВТОБУСНО-САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ – 3 %
САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ – 2 %

 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.