Екскурзии Иран

Екскурзии Иран
Ако вие харесвате хора, значи ще ви хареса и Иран. Иранците, са нация, съставена от множество етнически групи и култура повлияна в продължение на хиляди години от гръцки, арабски, тюркски и монголски окупатори. Но те са безкрайно приветливи хора. За тези, които са израснали със снимки, изобразяващи Иран като тъмно, опасно място, изпълнено с фундаменталистки фанатици, то екскурзия в Иран ще ви направи най-прекрасна изненада. И не след дълго ще си задавате въпроса: как може някъде уж толкова зле всъщност да е толкова добъре?
Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ОТСТЪПКИ
ОТСТЪПКИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ

*За директни клиенти, пътували минимум три пъти с Булкомтур!

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ – 4 %
АВТОБУСНО-САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ – 3 %
САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ – 2 %

 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.