Лалибела - скритият африкански Йерусалим


21 Декември 2011 г.

Всички са чували за град Петра, за Кападокия, но малцина са тези, които знаят историята на ЛАЛИБЕЛА – града с уникалните 11 църкви издълбани в земята.
А тя започва така – в Етиопия се родил цар. Като се раждал, около него се роели пчели. Затова майка му го нарекла Лалибела, което означавало "И пчелите признават неговото величие", убедена че той ще управлява, въпреки че бил по-малкият брат на престолонаследника. Това накарало по-големия му брат да изпрати Лалибела в изгнание.


 

Пътят му го отвел в Йерусалим. Легендата твърди, че там прокуденият принц получил видение да построи поклоннически център в скалите на родния си град Роха. Решил да го нарече Новият Йерусалим. Дали това е причината или нещо друго – не се знае, но църквите са факт, а градът е кръстен ЛАЛИБЕЛА на името на царя.
Приблизително към 1200г. строителството започнало. В летописите са се запазили сведения, че при Лалибела са дошли петстотин строители и художници от Йерусалим.
В склона на планината се издълбавал окоп, дълбок десет-петнадесет метра, който като квадрат обхващал грамадната монолитна скална маса. От тази монолитна маса изсичали църква. Започвали за издълбават вътрешността – колони, барелефи, склуптори, в последствие се издълбавали и прозорците в различни форми. Строителите са получавали уникалната възможност да ваят целия храм като статуя. Църквите били скрити - всяка от тях се намирала в яма и от ниското не се виждали. Между тях в планината били прокарани подземни пещери и ходове, по които можело бързо и незабелязано да се мине в съседния двор. Интересен е и факта, че няма еднакви църквия с еднакво устройство. Архитектурните стилове са смесени – срещат се гръцки колони, арабски прозорци, древна свастика, арки в египетски стил.
Наколкото църкви образуват два комплекса, като единствено църквата на свети Георги стои отделно. На пръв поглед не се забелязва, но когато човек повърви по полегатия склон на планината изведнъж попада пред края на пропаст-траншея. В този каменен кладенец, дълбок дванадесет метра, се намира църква, чийто покрив е на равнището на склона на планината. След като са отчели необикновеността на точката, от която зрителят може да види храма, строителите са го изградили във вид на правилен кръст с размери 12,5 на 12 метра.
В единия край на комплекса е най-голямата скална църква в света – Бет Медане Алем /”Храмът на Спасителя”/. Фасадата й е висока 11.5 м. и е оформена под очевидно класическо влияние с 28 масивни колони. Едната и страна е повече от тридесет метра. В тази църква се пази 800 годишния кръст от чисто злато целият 7кг, пренадлежал на Лалибела. Предполага се, че е строена като реплика на най-старата църква на африканската територия – Света Дева Мария Ционска в Аксум, която отдавна е разрушена и заместена от нова конструкция.
В тази част на Лалибела е и най-старият от намерените досега храмове – Бет Мариам /църквата на Дева Мария/. Прозорците имат форма на гръцки и римски кръстове и свастики. В средата на църквата се издига една колона, за която се носи легенда, че в едно от виденията на Лалибела му се явил Христос, който докоснал тази колона и по нея се появили надписи за минали и бъдещи събития, историята на началото и края на света. Владетелят наредил да обшият с плат колоната с надписа, защото не всеки простосмъртен бил готов да види тези думи. Стълбът, увит в плат до ден днешен старателно се пази не само от туристи, но и от изследователи. Монасите твърдят, че разбулването му е твърде опасно.

Всичките 11 църкви били построени в течение на едно столетие. Монасите разправят, че в помощ на строителите се притекли ангели, които нощем доусъвършенствали постройките, дялани от човешка ръка. По информация от археолози за изграждането на тези църкви са били необходими не по-малко то 40 000 човека.
Независимо от времето за което за изваяни църквите, те си остават скритото архитектурно чудо на Етиопия. Действащи са и до ден днешен
 

 

всички новини »

Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ВАЖНО !!!!
Считано от 17.03.20 (вторник) до 13.04.2020г (понеделник) нашият офис в София на ул.Цар Иван Асен II, N1 спира да обслужва клиенти на място и ще работим дистанционно. Комуникацията с нас ще се осъществява по мобилен телефон или e-mail (обявени в раздел контакти) в рамките на интервала между 10:00ч и 17:30ч. Ще ви съдействаме за всяко запитване, резервация или искане за информация.

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.