Езерото Тана


19 Декември 2011 г.

Езерото Тана (Lake Tana) е най-голямото езеро в Етиопия. То е разположено в северозападната част на Етиопия, Северна Африка, в т.нар. Абисинското плато. Езерото Тана стои самотно и красиво на около 1800 метра надморска височина и е заобиколено с планини високи по 3000–4000 метра, известни като Лунни или Етиопски планини.

Тук се намира и най-високият връх в Етиопия – Рас Дашан. От векове насам този район е зает от манастири, храмове и много монаси, които водят смирен живот, препитавайки се единствено със земеделие и риболов по езерото Тана.

Езерото Тана в Етиопия

Тана е дълго е 84 и широко 66 км. Има тектонско-вулканичен произход и покрива обща площ от около 2 156 кв. км, а максималната му дълбочина достига до 72 метра. Множеството манастири са построени не само по крайбрежието му, но и по островите му.

Много от ценните забележителности и важни селища на Етиопия се намират близо до Тана, като например известния с многото си замъци Гондар, където може да се види интригуващата крепост Фасил Геби (Fasil Ghebbi), разположена на едва 50 км от Тана. Тана е разположено и северно от красивия етиопски град Бахир Дар (Bahir Dar).

Наред с езерото Виктория в Уганда, което дава началото на Бели Нил, Тана пък е кърмилницата на Сини Нил (Blue Nile). Именно тези две езера дават началото на най-важната река за Африка. Водите на езерото се оттичат през гръмогласен водопад и се втурват в тясно живописно ждрело, като дават началото на Синия Нил. От него той потича на юг и прави широк завой около 100 км на север от Адис, за да се насочи на северозапад и да се слее с Белия Нил при Хартум (Khartoum).

Алувиланите равнини Дембеа (Dembea) на северния бряг на Тана и Фогера, разположено на източната му страна (Fogera) свидетелстват, че някога езерото е било доста по-голямо. Близо до Бахир Дар на южния бряг на водния басейн падащите води на Сини Нил образуват красивия водопад Тисисат (Tisisat Falls), чиито водни маси падат от 42 метра височина.

Местното население се занимава предимно с отглеждането на кафе, зърнени храни, маслодайни семена, отглежда едър рогат добитък. Етиопците по езерото Тана са измайсторили уникално средство за придвижване – папирусови лодки (papyrus reed boat).

Манастирите и църквите по езерото Тана датират от 13, 14, 15 и 16 век и представляват изключителна ценност, призната и от ЮНЕСКО. Те са ярък пример за това как християнската религия успява да устои през Средновековието на местния натиск. В общо 37-те острова от архипелага на езерото Тана са се запазили останките на някогашни и все още действащи църкви и манастири.

Те се отличават с уникалната архитектура – овална конструкция, материали и строителна техника. Всички храмове се състоят от три части – светилище и вътрешна и външна амбулатория. Външните стени на светилището обикновено са покрити с великолепни стенописи.


 

Седем от тези храмове са все още действащи църкви – Кебран Габриел (Kebran Gabriel), Ура Кидане Мехрет (Ura Kidane Mehret), Награ Селаси (Narga Selassie), Дага Естифанос (Daga Estifanos), Медхан Алем оф Рема (Medhane Alem of Rema), Кота Мариам (Kota Maryam) и Мертола Мариам (Mertola Maryam). Заради изолираността на тези острови, храмовете насред езерото Тана са се използвали за съхранение на религиозни реликви и художествени произведения от всички краища на страната.

всички новини »

Абонирайте се безплатно и ще намерите най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия
ОТСТЪПКИ
ОТСТЪПКИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ

*За директни клиенти, пътували минимум три пъти с Булкомтур!

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ – 4 %
АВТОБУСНО-САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ – 3 %
САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ – 2 %

 

Правата на собственост и правата на интелектуалната собственост върху всякакви изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети", вградени в продуктите на дружеството са собственост на дружеството или на неговите доставчици. Продуктите са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.Достъпът или употребата на същите от страна на краен потребител не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на собственост върху тези продукти или каквито и да е други права на интелектуална собственост. За удобство в този сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на дружеството и то не носи отговорност за верността на съдържанието им и за начина на уреждане на интелектуалната собственост в същите.